Viza română

Viza de scurtă şedere

Toti solicitantii de viza trebuie sa se prezinte personal la Consulat cu urmatoarele documente:

 • Formular de cerere pentru viză de scurtă şedere completat si semnat
 • pasaport valabil cel putin 3 luni dupa data valabilitatii vizei solicitate;
 • o fotografie color tip pasaport;
 • dovada sederii legale in SUA (viza valabila, green card, permis de munca)
 • documente care dovedesc scopul sederii in Romania, detaliate mai jos.
 • taxa consulara de procesare a cererilor de viza

Pentru a afla care este taxa consulară apasăţi aici: LISTA CU TAXE CONSULARE.

Cererile de viza nu pot fi depuse prin posta, fax sau e-mail. Daca solicitantul nu se poate prezenta pentru ridicarea pasaportului dupa emiterea vizei, este necesar ca la depunerea documentelor sa predea un plic auto-adresat timbrat corespunzator (certified mail sau curier rapid).

Asigurarea medicala trebuie sa fie valabila in Romania pentru cel putin 30,000 Euro si poate fi cumparata de la una din urmatoarele companii:

Insuremyvisa.com - tel. 18004874722;
Access America tel. 18668073982;
International Corporate Benefits Inc. 18005317939;
Aetna – www.aetna.com; Telefon: (860) 273-0123.

I. Viza de tranzit aeroportuar identificată prin simbolul A

Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetăţenii statelor cuprinse în lista prezentată în Anexa nr. 1 (statele bifate cu **)

Condiţii: existenţa vizei statului de destinaţie şi a biletului de avion valabil până la destinaţie; în cazul în care statul de destinaţie este chiar statul de origine sau un alt stat pentru care solicitantul nu are obligaţia deţinerii unei vize de intrare, se va accepta numai biletul de avion valabil până la destinaţie, cu condiţia ca pe traseu să nu existe alte escale sau întreruperi în state pentru care solicitantul are obligaţia deţinerii unei vize de intrare sau de tranzit.


II. Viza de tranzit identificată prin simbolul B

Viza de tranzit este viza care permite unui străin să tranziteze teritoriul României. Viza de tranzit poate fi eliberată pentru unul, două sau mai multe tranzituri, fără ca durata fiecărui tranzit să depăşească 5 zile.

Condiţii: existenţa vizei statului de destinaţie şi a biletelor de călătorie valabile până la destinaţie; în cazul în care deplasarea se face cu un autovehicul, se vor prezenta permisul de conducere, documentele de înmatriculare ale autovehiculului şi cartea verde în care sunt înscrise datele de identificare ale titularului, statul de destinaţie şi statele de tranzit. In cazul in care tranzitul dureaza mai mult de 24 h trebuie prezentata si dovada asigurarii cazarii in Romania.


III. Viza de scurtă şedere:

(1) misiune identificată prin simbolul C/M- străinilor (şi membrilor lor de familie) care se deplasează în România pentru raţiuni ce ţin de funcţiile lor politice, administrative sau de utilitate publică, în cadrul guvernelor şi administraţiilor publice ale ţării de origine sau în cadrul organizaţiilor internaţionale

Documente necesare: notă verbală sau scrisoare oficială adresată misiunii diplomatice sau oficiului consular care a primit cererea, din partea guvernului sau a altor autorităţi ale statului de reşedinţă ori din partea unei organizaţii internaţionale, prin care se atestă statutul oficial al solicitantului şi scopul oficial al călătoriei. Nota verbala / scrisoarea oficiala trebuie prezentata in original; nu se accepta copii scanate sau trimise prin fax.

(2) turism identificată prin simbolul C/TU- pentru străinii care călătoresc în România pentru motive turistice

Documente necesare:

 • voucher sau rezervare fermă la o unitate de cazare turistică şi itinerarul călătoriei; 
 • bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto; 
 • asigurare medicală; 
 • dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă 

(3) vizită identificată prin simbolul C/VV- pentru străinii care se deplasează în România în vizită la cetăţeni români sau la străini posesori ai unui permis de şedere valabil pe teritoriul României

Documente necesare:

 • bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto; 
 • asigurare medicală; 
 • invitaţie autentificată din partea persoanei vizitate, din care să rezulte că aceasta va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză, precum şi, atunci când persoana vizitată se obligă, mijloacele de întreţinere şi cazarea străinului. Invitatia trebuie sa indice adresa la care va locui strainul pe perioada sederii in Romania. Invitatia trebuie prezentata in original. Invitatia trebuie prezentata in original; nu se accepta copiile trimise prin fax sau scanate.  
 • dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă; 
 • dovada asigurării condiţiilor de cazare, sub forma unei rezervări ferme la o unitate de cazare, a unui act de proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în România pe numele solicitantului, dacă persoana vizitată nu asigură cazarea; 

(4) afaceri identificată prin simbolul C/A - pentru străinii care călătoresc în România în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru instruirea personalului local sau pentru verificarea modului de folosire şi funcţionare a bunurilor achiziţionate ori vândute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industrială, precum şi pentru străinii care sunt sau urmează să devină asociaţi ori acţionari ai unor societăţi comerciale din România

Documente necesare:

 • bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto; 
 • asigurare medicală; 
 • invitaţie din partea unei societăţi comerciale sau autorităţi publice de a participa la întâlniri, conferinţe, târguri ori congrese având legătură cu comerţul sau cu industria, din care să rezulte faptul că societatea comercială ori autoritatea publică respectivă va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză sau prin alte documente care dovedesc scopul călătoriei;  Invitatia trebuie prezentata in original. Nu se accepta copiile.
 • dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă; 
 • dovada asigurării condiţiilor de cazare; 

(5) activităţi sportive identificată prin simbolul C/SP - pentru străinii care călătoresc în România pe o durată limitată în vederea participării la competiţii sportive

Documente necesare:

 • invitaţia organizatorilor, care să ateste asigurarea medicală şi a asigurarea cazării;  Invitatia trebuie prezentata in original; copiile nu sunt acceptate.
 • lista oficială a delegaţiei sportive străine, cu specificarea calităţii fiecărui membru; 
 • avizul direcţiei judeţene pentru sport competente teritorial; 

(6) activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor române identificată prin simbolul C/ZA - în condiţiile justificării prezenţei în România

Documente necesare:

 • documente emise de instituţiile la care urmează să se deplaseze pentru a justifica prezenţa în România;  documentele trebuie prezentate in original; copiile (scanate / trimise prin fax) nu sunt acceptate;
 • bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto; 
 • dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 100 euro/zi ori echivalentul în valută convertibilă, pentru întreaga perioadă; 
 • asigurare medicală; 
 • dovada asigurării condiţiilor de cazare. 

FACILITATI IN ACORDAREA VIZEI DE SCURTA SEDERE

Eşti cetăţean al următoarelor state: Federaţia Rusă, Albania, Moldova, Ucraina, Macedonia, Bosnia-Herţegovina, Serbia şi Muntenegru? Poţi beneficia de anumite facilităţi la obţinerea unei vize de scurtă şedere!

În cazul cetăţenilor statelor cu care Comunitatea Europeană a încheiat acorduri de facilitare a eliberării vizelor de tranzit şi de scurtă şedere se poate acorda viza română pe baza documentelor justificative menţionate în aceste acorduri, în funcţie de statutul persoanei care solicită viza şi de scopul călătoriei.

Vizele sunt eliberate în baza documentelor indicate pentru fiecare categorie în parte, fără a mai cere alte dovezi, invitaţii sau documente echivalente privind scopul călătoriei dar pe lângă aceste documente sunt necesare în conformitate cu prevederile OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, şi documentele justificative care demonstrează scopul călătoriei în România.


Acorduri
care prevăd astfel de facilităţi:

1. Acordul între Comunitatea Europeană (CE) şi Republica Albania privind facilitarea eliberării vizelor pentru cetăţenii Republicii Albania

2. Acordul între Uniunea Europeană (UE) şi Bosnia şi Herţegovina (BiH) privind facilitarea eliberării vizelor

3. Acordul între Comunitatea Europeană (CE) şi Fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei privind facilitarea eliberării vizelor

4. Acordul între Comunitatea Europeană (CE) şi Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor

5. Acordul între Comunitatea Europeană (CE) şi Federaţia Rusă privind facilitarea eliberării vizelor

6. Acordul între Comunitatea Europeană (CE) şi Republica Serbia privind facilitarea eliberării vizelor

7. Acordul între Comunitatea Europeană (CE) şi Republica Muntenegru privind facilitarea eliberării vizelor

8. Decizia Consiliului nr. 2007/840/EC din 29 noiembrie 2007 referitoare la încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană (CE) şi Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor

 

A N U N Ț I M P O R T A N T

24.01.2020

Cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, în ziua de 24 ianuarie 2020 Consulatul General al României este închis. …

ANUNŢ IMPORTANT

24.12.2019

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă în perioada 25 – 29 decembrie 2019 și 31 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020 Consulatul General…

Comunicat de presă privind precizările președintelui AEP legate de utilizarea datelor cu caracter personal ale alegătorilor români din străinătate exclusiv în procesele electorale

13.09.2019

Președintele AEP, Constantin-Florin Mitulețu-Buică, revine asupra repetatelor asigurări pe care le-a oferit în legătură cu utilizarea…