Viza română

Regimul calatoriilor in Romania

Pentru a verifica dacă aveţi nevoie de viză, puteţi consulta listele de mai jos:  

  •   Annex 1 - Lista țărilor a căror cetățeni necesită viză de intrare în Româmnia;
  •   Annex 2 - Lista țărilor a căror cetățeni nu necesită viză de intrare în România;
  •   Annex 3 - Lista țărilor a căror cetățeni, posesori de pașapoarte diplomatice, pașapoarte de serviciu, pașapoarte oficiale, carnet de marinar, care nu necesită viza de intrare în  România.

Excepții:

  • viză uniformă" (Schengen) (menţionată la articolul 10 din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen);
  • viză de lungă şedere" (menţionată la articolul 18 din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen);
  • permis de şedere", inclus în anexa IV la Instrucţiunile Consulare Comune.
  • posedă o viză de scurtă şedere, o viză de lungă şedere sau un permis de şedere valabile eliberate de Bulgaria (conform anexei la Decizia 582/ 2008) şi Cipru(conform anexei la Decizia 895/2006);
  • posedă un permis de şedere valabil eliberat de Elveţia şi Liechtenstein (conform anexei la Decizia nr. 896/ 2006/ CE).

Condiţii:

Durata de valabilitate a documentelor menţionate trebuie să acopere durata tranzitului;

Cetăţenii în cauză sunt scutiţi de obligaţia obţinerii vizei române de tranzit, însă trebuie să îndeplinească în continuare condiţiile de intrare stabilite la articolul 5 (1) din Regulamentul 562/ 2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 – Codul Frontierelor Schengen (document valabil de trecere a frontierei, documente justificative ale scopului şi condiţiilor de călătorie, dovada că posedă suficiente mijloace de subzistenţă pe perioada tranzitului).

Pentru echivalarea unei vize uniforme, a unei vize naţionale sau a unui permis de şedere cu viza română de tranzit este necesar ca tranzitarea teritoriului României să se încadreze într-un traseu firesc către ţara care a eliberat viza sau pentru a se întoarce în ţara al cărui resortisant este, sau ţara de domiciliu.

Posesorilor unei vize cu o singură călătorie, epuizată în ceea ce priveşte dreptul de şedere sau numărul de călătorii, li se va permite tranzitul numai în perioada de valabilitate a vizei. Echivalarea cu viza română de tranzit şi tranzitarea teritoriului României de către posesorul unei asemenea vize urmează să se justifice numai ca o consecinţă a utilizării acelei vize, pentru reîntoarcerea în ţara al cărei resortisant este sau în ţara de domiciliu.


B. Titularii permiselor de şedere permanente eliberate de statele Uniunii Europenepot intra şi rămâne în România pentru o perioadă de până la 90 de zile în decurs de 6 luni fără viza română.

Aceste permise trebuie să fie eliberate în conformitate cu prevederile Directivei (CE) 109/2003 privind statutul de rezident pe termen lung al terţilor, potrivit cărora permisele de şedere eliberate terţilor cu statut de rezident pe termen lung în Statele Membre trebuie să fie valabile pentru o perioadă de cel puţin 5 ani.

La art. 8, alin. 3 din aceeaşi directivă se precizează că permisul de şedere al rezidenţilor pe termen lung trebuie să conţină la rubrica "tipul permisului” menţiunea "REZIDENT PE TERMEN LUNG – EC".

Permisele care nu se încadrează în aceste condiţii, nu sunt permise de şedere permanente şi prin urmare posesorii unor astfel de documente au nevoie de vize pentru a intra în România. 

A N U N Ț I M P O R T A N T

24.01.2020

Cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, în ziua de 24 ianuarie 2020 Consulatul General al României este închis. …

ANUNŢ IMPORTANT

24.12.2019

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă în perioada 25 – 29 decembrie 2019 și 31 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020 Consulatul General…

Comunicat de presă privind precizările președintelui AEP legate de utilizarea datelor cu caracter personal ale alegătorilor români din străinătate exclusiv în procesele electorale

13.09.2019

Președintele AEP, Constantin-Florin Mitulețu-Buică, revine asupra repetatelor asigurări pe care le-a oferit în legătură cu utilizarea…