Actualitatea consulatului

Mesajul Ambasadorului României în Statele Unite ale Americii cu ocazia Zilei Naţionale

Washington, 01 decembrie 2016

 

Dragi români,

Marea Unire de la 1 decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al istoriei României, un moment unic, marcat de recunoștință, solidaritate și speranță. Este ziua în care rememorăm și cinstim jertfa strămoșilor noștri, o zi cu semnificaţii majore pentru istoria si identitatea noastră naţională, care ne aminteşte că forţa poporului nostru stă în solidaritatea şi în hotărârea sa.

Cum spunea istoricul Florin Constantiniu, “o necesitate istorică - naţiunea trebuie să trăiască într-un stat naţional” a pus în mişcare naţiunea şi “i-a dat acea forţă uriaşă ca peste toate adversităţile să dea viaţă aspiraţiei sale: statul naţional”. Anul acesta sărbătorim 100 de ani de la intrarea în Marele Război la finalul căruia, după sacrificii enorme ale românilor de dincolo şi dincoace de Carpaţi, de dincolo şi dincoace de Prut, Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul s-au unit cu ţara-mamă. Astăzi, înainte de orice, se cuvine să cinstim memoria celor aproape 1 milion de români, militari şi populaţie civilă deopotrivă, care şi-au dat viaţa pentru ţară, pentru libertate, pentru unitate.     

Cu această ocazie deosebită, doresc să mulţumesc românilor din SUA pentru contribuţia adusă la dezvoltarea României şi la păstrarea identităţii naţionale, prin promovarea valorilor, a tradiţiilor şi a culturii româneşti în spaţiul american. În urmă cu 100 de ani, cei peste 100.000 de românii care trăiau atunci în Statele Unite ale Americii se organizau şi contribuiau la construirea proiectului nostru  naţional prin organizaţii active, precum Societatea „Deşteaptă-te române”, înfiinţată în 1909, Societatea „Hora Unirii”, înfiinţată în 1913, sau Societatea „România Unită”, înfiinţată în 1924. Exemplul lor merită amintit şi onorat, tocmai pentru că ne arată calea de urmat: implicare, promovarea activă a intereselor de astăzi ale României şi ale românilor şi mai ales unitate.   

Datorită contactelor diplomatice şi politice, dar şi unei eficiente interacţiuni umane, relaţia dintre România şi SUA nu a fost niciodată mai puternică decât acum. În sprijinul acestei aprecieri stă organizarea în premieră, anul acesta, România este astăzi un pilon ferm al relației transatlantice, prin seriozitatea politicilor noastre, prin sacrificiul soldaţilor noştri care au luptat şi luptă umăr la umăr cu soldaţii americani, prin percepţia favorabilă a Americii în ochii românilor de acasă, dar şi prin angajamentul SUA de a apăra România în faţa oricăror ameninţări. Suntem, în esenţă, o naţiune pro-americană şi ne străduim ca această realitate să se traducă în relaţii economice mai strânse, în ridicarea obstacolelor care afectează libera circulaţie, în cât mai multe parteneriate culturale şi academice. Iar un rol esenţial în acest sens, vă revine, aşa cum am spus-o mereu, dumneavoastră, membrii comunităţii româneşti din Statele Unite. V-am cunoscut personal în Boston, în New York, în Philadelphia, în Utah, în Virginia, Maryland sau Washington DC. Sunteţi oameni de valoare, cu iubire faţă de ţara-mamă şi am încredere în capacitatea dumneavoastră de a fi creativi şi dedicaţi pentru susţinerea României. 

Într-un moment în care solidaritatea internaţională se confruntă cu provocări majore, doresc să vă asigur că România şi diplomaţia română va continua să se implice activ în identificarea de soluţii care să conducă la consolidarea dialogului şi înţelegerii reciproce, sporirea încrederii, respectarea pluralismului şi diversităţii, atribute ale comunităţii de valori din care facem parte.

România Mare, în graniţele sale istorice asumate ca act de voință al poporului român, a îmbrățișat valorile echităţii, toleranţei şi respectului faţă de toate naţionalităţile. Statul unitar român a depus eforturi considerabile pentru atenuarea sau anihilarea mentalităţilor conflictuale şi revanşarde, oferind un exemplu de toleranţă şi respect.

Cea mai recentă recunoaştere a coexistenţei acestor principii la nivelul societăţii româneşti - şi, în acelaşi timp, un exemplu de bune practici în ceea ce priveşte oferta culturală a României, tradiţiile sale multiculturale şi deschiderea către spiritul european şi internaţional -  este reprezentată de titlul de Capitală Europeană a Culturii obţinut de Timişoara pe 16 septembrie 2016. Vom promova Timişoara nu numai în calitate de Capitală Europeană a Culturii, ci şi ca oraş care a declanşat, în 1989, evenimentele care aveau să pună capăt unui regim totalitar, ca o chintesenţă a României culturale, multiculturale, tolerante şi creative pe plan artistic şi intelectual.

Rememorarea momentului de la 1918 îmi oferă prilejul de a transmite apelul meu la unitate în susţinerea intereselor României şi ale românilor americani. Contez pe solidaritatea şi participarea întregii comunităţi de români din Statele Unite ale Americii la îndeplinirea acestui obiectiv, cu atât mai mult cu cât, unul dintre marii preşedinţi americani, Woodrow Wilson, a jucat un rol pozitiv major pentru unitatea naţiunii române la sfârşitul primului război mondial. 

Vă rog să contaţi pe mine şi pe echipa Ambasadei României în Statele Unite ale Americii pentru vă acorda sprijinul atunci când aveţi nevoie.

Stimaţi compatrioţi, cu ocazia Zilei Naţionale a României, vă transmit cele mai sincere urări de bine, pentru un viitor prosper şi fericit.

 

 

George Cristian Maior

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii

 

 

 

 

                        

 

                        

Mesajul Ambasadorului României în Statele Unite ale Americii cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române

24.01.2017

Washington, 24 ianuarie 2017 Dragi compatrioţi, Mă adresez dumneavoastră, membrilor comunităţii româneşti din SUA, cu…

Mesajul Ambasadorului României în Statele Unite ale Americii cu ocazia Zilei Culturii Naţionale

15.01.2017

Washington, 15 ianuarie 2017 Cu prilejul „Zilei Culturii Naţionale" adresez românilor de pe tot cuprinsul Statelor Unite ale…

Mesajul Ambasadorului României în Statele Unite ale Americii cu ocazia Zilei Naţionale

01.12.2016

Washington, 01 decembrie 2016 Dragi români, Marea Unire de la 1 decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al istoriei…